Tjänster

Idag erbjuder vi transporter/tjänster inom följande områden:

  • Tanktransporter av kalkslurry och koncentrat till/från industrier och jordbruk.
  • Flakbilstransporter av krita och lera.
  • Slambils tjänster vid rengöringar av cisterner inom vårt produktområde.
  • ADR-transporter.
  • Helhetslösningar som kan innefatta mer än själva transporten.
Tveka inte att fråga oss, vi är även öppna för nya utmaningar.